Side 1 af 1

Makro til at gemme fane

: 31. aug 2012 10:17
af COOL_M_F
Hvad jeg har:
Har lavet et regneark hvor jeg hælder en masse data ind i den første fane.
Der er lavet en knap der aktiverer en makro.
Makroen behandler data på første fane og opretter nye faner med de behandlede data.

Hvad jeg mangler:
Makroen skal kunne gemme de enkelte faner i hver sit regneark

Lige nu gør jeg det at jeg højreklikker på de enkelte faner og vælger flyt/kopier og vælger at flytte fanen til nyt dokument.
Derefter gemmer jeg det nye dokument.

Da jeg havner et sted mellem 50 og 100 faner og skal til at generere dem en del gange om året savner jeg en makro der kan gemme de enkelte faner for mig.

Er der nogen der kan hjælpe mig på rette spor

: 1. sep 2012 15:34
af Jens S
Hvis du absolut skal bruge makroer, kan du passende begynde her http://wiki.openoffice.org/wiki/Documen ... readsheets
Formulerer du din søgning i Google rigtig, finder du også de rigtige kodestumper.

mvh
Jens

: 1. sep 2012 17:21
af Lodahl
hej,
Ønsker du at den skal kopiere alle faner til hvert sit ark, eller er det manuelt en fane ad gangen?

: 1. sep 2012 23:03
af Lodahl

Kode: Vælg alt

REM ***** BASIC *****

Sub Main
	oDoc = thisComponent
	oFileName = oDoc.Location
	SplitSheets( oFileName )
End Sub

Sub SplitSheets( cCalcDocToSplit ) 
  oDoc = thisComponent
  nNumSheets = oDoc.getSheets().getCount()  
  nHighestSheetNumber = nNumSheets-1
  For nSheetToSave = 0 To nHighestSheetNumber
   oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL( ConvertToURL( cCalcDocToSplit ), "_blank", 0, Array() )
   DeleteAllSheetsExcept( oDoc, nSheetToSave )
   cNewName = thisComponent.sheets(nSheetToSave).Name
   oDoc.storeToURL( ConvertToURL( DocumentFilePath & getPathSeparator & cNewName & ".ods" ), _
     Array() )   
   oDoc.close( True )
  Next
  
End Sub

Function DeleteAllSheetsExcept( oDoc, nSheetToKeep )
  nNumSheets = oDoc.getSheets().getCount()
  nHighestSheetNumber = nNumSheets-1
  nSheetToDelete = nHighestSheetNumber
  Do while nSheetToDelete > nSheetToKeep
   oSheet = oDoc.getSheets().getByIndex( nSheetToDelete )
   oDoc.getSheets().removeByName( oSheet.getName() )
   nSheetToDelete = nSheetToDelete - 1
  Loop
  
  For i = 0 To nSheetToKeep - 1
   ' Delete the first Sheet.
   nSheetToDelete = 0
   ' Get the Sheet.
   oSheet = oDoc.getSheets().getByIndex( nSheetToDelete )
   ' Tell the document to remove it.
   oDoc.getSheets().removeByName( oSheet.getName() )
  Next
End Function


Function MakePropertyValue( Optional cName As String, Optional uValue ) As com.sun.star.beans.PropertyValue
  oPropertyValue = createUnoStruct( "com.sun.star.beans.PropertyValue" )
  If Not IsMissing( cName ) Then
   oPropertyValue.Name = cName
  EndIf
  If Not IsMissing( uValue ) Then
   oPropertyValue.Value = uValue
  EndIf
  MakePropertyValue() = oPropertyValue
End Function 

Function DocumentFilePath
 Dim oDoc
 Dim sDocURL
 oDoc = ThisComponent
 If (Not GlobalScope.BasicLibraries.isLibraryLoaded("Tools")) Then
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
 End If
 If (oDoc.hasLocation()) Then
  sDocURL = oDoc.getURL()
  DocumentFilePath = DirectoryNameoutofPath(sDocURL, "/")
  
 End If
End Function