Side 1 af 1

Visning af ark navn i regneark [LØST]

: 18. jun 2010 20:04
af Jens Præst
Jeg kunne godt tænke mig at få vist ark navnene som en slags indholdsfortegnelse i regnearket.
jeg kender formlerne for at vise antal ark og aktuelt ark nummer ARK() og ANTAL.ARK(), men kan jeg få adgang til de navne jeg har givet til de enkelte ark????

: 18. jun 2010 21:05
af Jens S
Hej
Jeg har nogle makroer du kan bruge:

Kode: Vælg alt

Function SHEETLIST()    'indtastes som matrix-formel evt med TRANSPONER
   SHEETLIST = thisComponent.getSheets.getElementNames()
End Function 
og

Kode: Vælg alt

sub calc_allSheetNamesHyperlinks
outputSheet = ThisComponent.Sheets(0)
allElements = ThisComponent.Sheets.ElementNames

	for i = LBound(allElements) to UBound(allElements)
		oCell = outputSheet.getCellByPosition(0,i) 'indsættes i A1 og nedad
		oText = oCell.getText()
		oLink = ThisComponent.createInstance("com.sun.star.text.TextField.URL")
		oLink.URL = "#" & allElements(i)
		oLink.Representation = allElements(i)
		oCell.insertTextContent(oText.createTextCursor(),oLink,True)
	next i

end sub
Du kan også bruge funktionen CELLE til at give dig oplysning,
=CELLE("Filename";A1)

mvh
Jens

: 19. jun 2010 12:18
af Jens Præst
Fint det gør hvad jeg har behov for

mange tak