Side 1 af 1

Dansk center for byhistorie - masser af doc- og xls-filer

: 28. nov 2008 18:56
af Lodahl
På hjemmesiden Dansk Center for Byhistorie er der masser af .doc filer og .xls filer

http://www.byhistorie.dk

: 28. nov 2008 19:08
af Lodahl
Følgende e-mail er sendt til webmaster:
Kære webmaster,
Jeg er blevet gjort opmærksom på jeres hjemmeside. Specielt at der på hjemmesiden er henvisning til flere filer af typerne .doc og .xls.

Jeg skal henlede opmærsomheden på, at hvis hjemmesiden tilhører en offentlig institution eller myndighed, er hjemmesiden omfattet af Folketinget beslutningsforslag b103 af 2007, som pålægger alle offentlige myndigheder og institutioner at benytte åbne standarder i udveksling af dokumenter.

Underalle omstændigheder vil jeg opfordre Dansk Center for Byhistorie til at benytte dokumentformater, som er generelt anerkendte og ikke forudsætter at jeg (og andre) køber et bestemt program fra en bestemt leverandør. Det er kutyme at dokumenter af den type som findes på hjemmesiden kan downloades i pdf format eller pdf/a format. Alternativt må de anerkendte åbne formater benyttes.

Hvis du i øvrigt har spørgsmål eller kommentarer til dette, så er du velkommen til at kontakte mig.

: 9. dec 2008 14:07
af mjjzf
Der er jo svingende holdninger. Jeg skrev:
Kære Morten Helveg Petersen.
Nu ved jeg jo, at du har været engageret i diskussionen om åbne dokumentstandarder, der udmøntede sig i beslutning B103:
=> http://videnskabsministeriet.dk/site/fo ... standarder
Der er en vis uklarhed i min omgangskreds: Omfatter dette også skoler?
Alt godt,
Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér
- hvortil han svarede:
Hej Morten, i princippet nej forstået på den måde at i første omgang er det statens brug af åbne standarder der er i fokus. Det skulle gerne i øvrigt også kunne inspirere kommuner og regioner til at gøre brug af det henad vejen. Udover de forsøg der allerede finder sted lokalt og hvor Kommunernes Landsforening m.fl. også er optaget af det.

poosting coomments................

: 10. sep 2013 08:54
af Naveed123
Alt godt,
Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér :arrow:Pass4sure www.pass4sure.co.uk
Testking testkingsite.com
Certkiller cert-killer.com