Indsætte text i celle

Brugerhjælp og support til makroer i LibreOffice Basic

Moderators: Lodahl, LarsBrandi

Post Reply
jrm
Posts: 1
Joined: Tue Feb 02, 2010 22:17

Indsætte text i celle

Post by jrm » Tue Feb 02, 2010 22:43

Hej

Jeg arbejder på an makro der skal indsætte et bestemt bogstav (H) i cellen under celler med bogstavet T
Jeg kan få min makro til at gøre dette i alle andre ark end det aktive, hvor makroen er indsat?

Min makro ser ud som følger:

Code: Select all

function Kontrol(x,soejle as integer)as string 'Skal have en måneds dagsfunktioner for en medarbejder som input samt tallet for den soejle der kontrolleres

dim iRow as integer
dim iCol as integer

Dim doc as object
dim sheet as object
dim cell as object
dim cellh as object
dim sum as integer
dim raekke as integer
dim naeste as integer
raekke = 2
sum = 0

doc = ThisComponent
SheetT = Doc.Sheets.getByName("TimeOversigt")
SheetM = Doc.Sheets.getByName("Mødeplan") 

if not ismissing(x) then
	if not isarray(x) then
	print "Skal have alle hele månedens mødeplan"
			else
			for iRow = lbound(x,1) to ubound(x,1)
				for iCol = lbound(x,2) to ubound(x,2)
				Dim dagfunk as string
				dagfunk = x(iRow,iCol)
				dim kode as string
				dim i as integer
				dim flag as integer
				flag = 0

				if dagfunk <> "0" then
					for i = 1 to 38
					cell = SheetT.getCellByPosition(2, i)
					kode = cell.string
						if kode = dagfunk then
						flag = 1
						end if
					next
					if flag = 0 then
					sum =sum + 1
					end if
					if dagfunk = "T" then
					naeste = raekke + 1
					cellh = SheetM.getcellbyposition(soejle,naeste)
					cellh.string = "H"
					end if	
				end if
				raekke = raekke + 1				
				next
			next	
	end if
end if
dim result as string
if sum > 0 then
	result = "fejl"
	elseif sum = 0 then
	result = "Ok"
end if

Kontrol = result
End function
Hvor jeg vil sætte H ind under celler med T:

Code: Select all

if dagfunk = "T" then
naeste = raekke + 1
cellh = SheetM.getcellbyposition(soejle,naeste)
cellh.string = "H"
end if


Hvis jeg sætter SheetM til et andet end det ønskede ark fungerer makroen?
Nogen løsningsforslag?

MVH
jrm

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests