database

Brugerhjælp og support til databaser i LibreOffice Base

Moderator: Lodahl

Post Reply
kamusse
Posts: 1
Joined: Thu Jun 09, 2011 8:26

database

Post by kamusse » Thu Jun 09, 2011 8:30

Hej Alle sammen!

Jeg sidder i den uheldige situation at jeg har trukket mit datalogieksamensspørgsmål og jeg er virkelig på skideren!

Jeg skal lave en databae og kan simpelthen ikke komme igang.
mit spørgsmål lyder således:

Virksomheden MegaMeet holder til i en 4-etagers bygning med mange konference-lokaler. Internt i virksomheden afholdes mange møder. Til hvert møde er der tradition for at der er en let spiselig anretning (eksempelvis frugt, frokost, kage osv).
MegaMeet ønsker at få fremstillet en database som giver overblik over virksomhedens medarbejdere samt hvor og hvornår de er til møde.
OPGAVEN
Du skal i opgaven kunne gøre rede for:
 Hvad systemet kan og ikke kan.
 Systemets funktionalitet.
 E/R-diagram for systemet (herunder begrundelse for valg af attributter og entitetsklasser)
 Redskaber til implementering af systemet.
 Data og disses fysiske placering.
 Datastrukturer.

Du skal desuden:
 Give eksempler forespørgsler og formularer.
 Foreslå mulige udvidelser af systemet.

keme
Posts: 56
Joined: Wed Jul 07, 2010 13:23
Location: Egersund, Norge

Post by keme » Thu Jun 09, 2011 11:07

Vi må vel ikke give løsninger på eksamensopgaver (-::

Generell plan:
Bestem først hvilke oplysninger som er (eller kan blive) tilgængelig for registrering i systemet, og som du kan ha brug af.
Dernest laver du en datastruktur (een eller flere tabeller), og så er normalisering neste trin. Du kan ha nytte af "foreløbige" E/R diagram til hver af normalformerne.

Datatyper, databaseværktøj og lagringsløsninger skal du selv vælge.

Lykke til!

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests